Wat doen wij en hoe werken wij?

Een goed resultaat begint met een goed gesprek. In dit gesprek zullen wens en verwachting voor beide partijen duidelijk worden.

Zoals aan onze naam valt af te leiden, zijn wij hoveniers. Maar we doen meer!

Wij richten ons op de buitenaangelegenheden in onze omgeving. In onze adviezen en ontwerpen houden wij allereerst rekening met de klantvraag en proberen samen met de klant tot de juiste invulling te komen. Een heel belangrijke drijfveer voor ons, is het krijgen van een goed gevoel. Een tevreden, stralende klant is waarnaar wij streven.

Een prettige invulling geven aan onze werkzaamheden betekent voor ons ook rekening houden met de leefomgeving, het milieu en de medemens. Biologisch plantgoed, meststoffen en materialen hebben onze voorkeur. Wij maken geen gebruik van chemische pesticiden, herbiciden, tuinturf en tropisch hardhout. Duurzaamheid staat bij ons centraal, waardoor biologisch niet per se onze eerste keus heeft. Het hergebruiken van aanwezige bouwmaterialen, plantmaterialen en grond doen wij ook graag. Op deze website zijn hiervan enkele voorbeelden te zien. Heb je vragen of op- en aanmerkingen dan waarderen we het wanneer je deze stelt en/of deelt, via de mail, telefonisch of via Facebook.

Wij zijn een door SBB-gecertificeerd bedrijf wat inhoudt dat wij een erkend praktijkopleidingsbedrijf zijn. Ook werken wij samen met het UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden om in een veilige omgeving weer deel te nemen op de arbeidsmarkt.

Kwaliteit is een degelijk product dat aan alle wensen binnen de mogelijkheden voldoet.

Filosofie van de ontwerper

Wij creëren graag tuinen die op alle niveaus een rijke beleving teweeg brengen. Plekken die tot de verbeelding spreken, waaruit de doordachtheid van het ontwerp en het achterliggende idee zich ontvouwt in een sprankelende glimlach.

Thema's die in veel van onze tuinen weerklinken zijn onder andere het zichtbaar maken van het contrast tussen het materiële en het natuurlijke en waar de mens centraal staat in zijn omgeving. Ons werk bewandelt het kleurijke pad tussen romantiek en ratio waar soms scherp afgetekende, doordachte oplossingen worden begeleid door spontaan ogende collages van 'natuurlijke' expressie.

Met onze analytische benadering en kennis van natuur en ontwerp, brengen we een tuin in overeenstemming met zijn omgeving en dus ook met u. In onze ethiek streven we naar een ecologische rijkdom en promoten we hergebruik van materiaal en hernieuwbare materialen. Ook stellen we de schoonheid van de vergankelijkheid op gelijke hoogte met duurzaamheid. Wij gebruiken graag soortenrijke beplantingen waarin de individuele soorten elkaar complementeren en zich zo manifesteren als een natuurlijk geheel.

Onze taak is om een plek te creëren waarin verhalen ontstaan. Het is niet de bedoeling dat een tuin het perspectief vernauwt tot een gefixeerd concept. Wij willen een tuin tot een plek maken waar de verbeelding in alle richtingen plaats kan vinden.