Privacyverklaring - Oostpijl Hoveniers - KvK: 08155357

Versie 16-4-2018

Akkoord van vastlegging

Indien u gegevens verstrekt via onze site of via mail, dan geeft u akkoord voor vastlegging van deze gegevens. Indien u niet wenst dat wij de gegevens van u opslaan en bewaren dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Als dit betekend dat wij u hierdoor niet meer kunnen benaderen zullen wij u nog eenmalig benaderen om dit expliciet af te stemmen mocht dit uit uw verzoek niet geheel duidelijk zijn.

Het doel van de gegevensvastlegging

Wij gebruiken de gegevens voor klantbenadering via mail, telefoon en persoonlijk contact. Bij uw gegevens bewaren wij uw specifieke vragen en onze reacties, antwoorden en overige communicatie.

Welke gegevens verzamelen wij

Naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, mailadres en schriftelijke communicatie met u. Aangevraagde en verzamelde informatie voor het uitvoeren van uw project of om uw vraag/verzoek te kunnen beantwoorden.

Aan wie geven wij uw gegevens eventueel door

Wij maken onze offertes en facturen in Perfectview, dit is een Nederlands bedrijf, zij zullen uw gegevens niet voor eigengebruik hanteren. Privacyverklaring PerfectView. We maken gebruik van Google Analytics. Hierbij delen we geen informatie over u, daardoor zien wij alleen het gebruik en krijgen verder geen specifieke informatie over de gebruiker van onze site, we hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google hiermee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Als u klant bij ons bent bewaren wij uw gegevens zondermeer. Alle aanvragen en communicatie bewaren wij, deze gebruiken wij voor naslag bij een toekomstig contact. De gegevens worden niet periodiek verwijderd. Op uw verzoek doen wij dit uiteraard wel.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens

U kunt hiervoor een verzoek indienen via mail (info@oostpijl.nl) of telefonisch contact opnemen (0575-764444 of 06-13774858).

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron van uw gegevens

Via verschillende aanbieders krijgen wij adresgegevens aangeleverd. Dit zijn bedrijven of personenen die uw gegevens aan ons verstrekt hebben om u te benaderen naar aanleiding van een aanvraag of verzoek. Uw gegevens behandelen wij vertrouwelijk, uiteraard kunt u deze opvragen.

Beveiliging van uw gegevens

Los van de externe opslag van uw gegevens zijn bij onze ICT-partners die verantwoord en gecontroleerd uw gegevens bewaren worden uw gegevens alleen gebruikt door Sjoerd, Joan en Tilda. Onze medewerkers die in ons proces geen contact hebben via mail of telefoon met u hebben geen toegang tot uw gegevens. Voor de uitvoering van het werk krijgen ze wel uw naam en adresgegevens mocht dit noodzakelijk zijn.

Nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen! Contactgegevens van Oostpijl.