Hemel(s) Water

De klimatologische rekentabellen worden bijna jaarlijks aangepast. Het kan zijn dat het voor jou als grondbezitter tijd wordt om eens kritisch te kijken naar de situatie met betrekking tot de waterhuishouding, zeker wanneer je toch al van plan bent de buitensituatie te wijzigen.

Droogte

Het komt regelmatig voor dat het weken aaneengesloten niet regent. Denk aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Gazons kleurden geel, planten lieten de bladeren hangen en de bloei bij veel planten en heesters werd minder langdurig. Schimmels, luizen en andere belagers gedijen op zo'n moment zeer goed omdat de weerstand van de planten sterk afneemt. Een combinatie van (kleine) ingrepen kan dan een grote verbetering brengen.

Je kunt beginnen met de borders te voorzien van voldoende organisch stof. (Blad)compost toevoegen en gevallen blad in de herfst in de borders laten liggen geven al een flinke boost van organische stof. De organische stof zorgt ervoor dat water een stuk beter kan worden vastgehouden in de grond. Wormen brengen de resten organisch materiaal van boven de grond de bodem in waardoor de bodem, door de ontstane gangen, ook nog beter water absorbeert en draineert.

Borders die dan nog te droog blijven voor veel tuinplanten, kunnen beplant worden met droogteverdragende plantensoorten. Dit zijn voornamelijk plantensoorten die van nature al in droge gebieden voorkomen en deze zullen dan ook het beste gedijen op precies dat droge stuk in jouw tuin.

Overvloedige neerslag

We zien ook dat in het voorjaar regenbuien voorkomen die voor onze begrippen onwaarschijnlijke hoeveelheden water veroorzaken. Zeker na een droge periode levert dit grote problemen op. Het water infiltreert erg moeilijk in de bodem, kelders en schuren kunnen volstromen en als je pech hebt kan de lokale riolering het water niet meer verwerken, met alle gevolgen van dien. Dit is op zijn minst erg vervelend, zeker als het drie keer binnen een maand gebeurt.

Soms kunnen kleine ingrepen voldoende soelaas bieden. Wanneer de riolering van de gemeente het water niet meer aankan, voorkomt een lage bladscheider aan de regenpijp ervoor dat het water niet op het dak blijft staan maar dat het laag bij de grond geloosd wordt.Het water moet dan via afschot van de bestrating van het huis weglopen. Het mooist zou in dat geval zijn als een border al het water vanaf de bestrating verwerkt. Ook kun je het regenwater in een wadi of moeras laten lopen, waardoor je het Waterschap en jezelf helpt. Hier kun je in zo'n geval een interessante subsidie aanvragen.

Stelregel is dat er voor elke vierkante meter verharding, een halve vierkante meter goed doorlatende border aanwezig moet zijn. Heb je minder border, verlaag deze dan iets of maak een wadi. Wanneer dit niet lukt, zal het water naar lager liggende delen rondom het perceel geleid moeten worden. Als dat ook niet mogelijk is, zijn infiltratiekratten wellicht de oplossing. Het water loopt dan via een put naar een doorlatende waterbuffer in de bodem. Vanuit die buffer stroomt het water geleidelijk in de bodem.

Mocht je een erg groot perceel hebben dat erg waterbehoeftig is, dan is het mogelijk om het water op te slaan in (ondergrondse) tanks. Je kunt daarmee je tuin beregenen en eventueel zelfs het water gebruiken voor toilet en wasmachine. Een regenton kan voldoende water opvangen voor een beperkte hoeveelheid plantenpotten, maar dit is zelden voldoende voor volledige borderirrigatie.

Wanneer je ervoor kiest om te beregenen (sproeien), doe dit dan bij voorkeur vroeg in de ochtend of in de namiddag. Beregen zeker 20 mm in één keer. Wanneer je minder dan 20 mm beregent, ben je door verdamping het grootste deel meteen weer kwijt. Je kunt dit controleren door een regenmeter of opvangbakje neer te zetten in het bereik van de sproeier. Als er 2 cm water in staat is het goed.