Hemel(s) Water

Een item die de kop verdient.

De klimatologische rekentabellen worden bijna jaarlijks aangepast. Het wordt voor jou als grondbezitter tijd om eens te kijken hoe de situatie bij jou is, zeker wanneer je van plan bent de buitensituatie te wijzigen.

Droogte

Het komt regelmatig voor dat het weken aaneengesloten niet regent. Gazons kleuren geel, planten laten de bladeren hangen en de bloei bij veel planten en heesters is minder langdurig. Schimmels, luizen en andere belagers gedijen omdat de weerstand van de planten sterk afneemt. Een combinatie van (kleine) ingrepen kunnen grote veranderingen te weeg brengen.

Je kunt beginnen met de borders te voorzien van voldoende organisch stof. (Blad)compost toevoegen en gevallen blad in de herfst in de borders laten liggen geven al een flinke boost van organische stof. De organische stof zorgt ervoor dat water een stuk beter kan worden vastgehouden in de grond. Wormen brengen de resten organisch materiaal van boven de grond de bodem in waardoor de bodem, door de ontstane gangen, ook nog beter water absorbeert en draineert.

Borders die dan nog te droog blijven voor veel tuinplanten, kunnen dan beplant worden met droogte verdragend plantensoorten. Dit voornamelijk plantensoorten die van nature al in droge gebieden voorkomen en zullen dan ook het beste gedijen op dat droge stuk in jouw tuin.

Overvloedige neerslag

We zien ook dat in het voorjaar regenbuien voorkomen die voor onze begrippen onwaarschijnlijke hoeveelheden water veroorzaken. Zeker na een droge periode levert dit grote problemen op. Het water infiltreert erg moeilijk in de bodem, kelders en schuren kunnen volstromen en als je pech heeft kan de lokale riolering het water niet meer verwerken, met alle gevolgen van dien. Dit is op zijn minst erg vervelend, zeker als het 3 keer binnen een maand gebeurt.

Soms kunnen kleine ingrepen voldoende soelaas bieden. Wanneer de riolering van de gemeente het water niet meer aan kan, voorkomt een lage bladscheider aan de regenpijp ervoor dat het water niet op het dak blijft staan maar dat het laag bij de grond geloosd wordt. Vanzelfsprekend moet het water dan via afschot van de bestrating van het huis weg lopen. Het mooist zou zijn als een border al het water vanaf de bestrating verwerkt. Ook kan je het regenwater in een wadi of moeras te laten lopen, waardoor je het Waterschap en jezelf helpt. Hier kan je daar een interessante subsidie voor krijgen.

Stelregel is dat er voor elke vierkante meter verharding, er een halve vierkante meter goed doorlatende border aanwezig moet zijn. Heb je minder border, verlaag deze dan iets of maak een wadi. Wanneer dit niet lukt, zal het water naar lager liggende delen rondom het perceel geleid moeten worden. Als dat ook niet mogelijk is, zijn infiltratiekratten wellicht de oplossing. Het water loopt dan via een put naar deze doorlatende waterbuffer in de bodem. Vanuit die buffer stroomt het water geleidelijk in de bodem.

Mocht je een erg groot perceel hebben en erg water behoeftig zijn, dan is het mogelijk om het water op te slaan in (ondergrondse) tanks. Je kunt dan beregenen en eventueel zelfs het water gebruiken voor toilet en wasmachine. Een regenton vangt water op voor een hoeveelheid potten, maar is niet voldoende voor borderirrigatie. Wanneer je er voor kiest om te beregenen (sproeien), doe dit bij voorkeur vroeg in de ochtend of in de namiddag. Beregen 20 mm in één keer. Je kunt dit controleren door een opvangbakje neer te zetten in het bereik de sproeier. Als er 2 cm water in staat is het goed.