Gazon

Een gezond gazon creëren en behouden

Gazon is een verzamelnaam voor allerlei soorten grassen. Het heeft als mogelijke functie om je tuinplanten te kunnen overzien vanaf je favoriete zitplek in de tuin of het wordt gebruikt om op te spelen en te zitten. Een gazon kan de tuin optisch verruimen en helpt mee om regenwater op een natuurlijke manier af te drijven. En net als andere elementen in de tuin, heeft een gazon onderhoud nodig om zijn schoonheid te behouden.

Maaien

Het maaiseizoen van gazon begint zodra de bodemtemperatuur boven de 5 graden Celcius rijst. Dit is de minimumtemperatuur waarbij gras gaat groeien. Het is aan te raden om de eerste paar maaibeurten de grasmaaier op een hogere stand te zetten. Bij het naderen van het einde van het maaiseizoen geldt hetzelfde advies. De hogere maaistand zorgt ervoor dat je gazon niet al zijn energie steekt in het herstellen na de maaibeurt, maar ook energie opslaat voor de winter.

Met de milde winters van nu kan het voorkomen dat jouw gazon het hele jaar door groeit, hetzij in de wintermaanden minder snel. Blijf dan wel maaien! Op een hogere stand dan 's zomers, maar niet te vaak. Op deze manier kan het langzaam groeiende gras goed herstellen van een maaibeurt bij de koudere bodemtemperaturen en energie opslaan voor het geval er toch nog een winter komt.

De frequentie waarin gemaaid wordt en de maaihoogte zijn afhankelijk van het beeld dat je bij je gazon hebt en voor een deel ook de functie die het gazon vervult in de tuin. Bij een speelgazon zal je vaker moeten maaien dan bij een siergazon. Ook de maaihoogte verschilt dan. Wij adviseren om een speelgazon iedere week te maaien op een maaihoogte van 4 cm. Bij een siergazon ligt de maaifrequentie rond de twee à drie weken en de maaihoogte op 5-6 cm. Vaker en lager maaien kan, maar dat geeft het gazon te weinig hersteltijd, waardoor schimmels en insectenplagen makkelijker het gazon kunnen gaan teisteren.

Bemesten

Net als planten in een border, heeft een gazon meststoffen nodig om te kunnen groeien en weerstand op te bouwen. In het voorjaar en in het najaar bemesten wij je gazon met OPF granulaat en BioVin. Meer informatie over deze meststoffen kun je vinden bij Bodem en bemesting.

In het najaar bekalken wij je gazon om het teveel aan stikstoffen in de grond te binden zodat vervelende gazonplanten, zoals mos, weegbree en zuring, wegblijven.

Mos

In ieder gazon kan mos voorkomen. Mos is een indicator dat de bodem dichtgeslagen is, een tekort heeft aan organische stoffen (humus), een tekort aan bodemleven (wormen, micro-organismen) of een overschot aan stikstof. Verder groeit mos op plekken waar gras minder goed gedijdt vanwege schaduw en vochtigheid. De bestrijding van mos kan op verschillende manieren, waarvan verticuteren de meest ingrijpende is. Een andere manieren van mosbestrijding is het gazon hoger laten zodat mos geen licht meer krijgt en het bekalken van het gazon in het najaar. De kalk zorgt ervoor dat overtollige stikstof wordt omgezet in een niet opneembare vorm voor planten. Ook is het belangrijk om in het najaar het gazon bladvrij te maken om te voorkomen dat er kale en stikstofrijke plekken ontstaan waar mos zijn slag kan slaan.

Bestrijden van mos kan dus prima, maar voorkomen is beter. Om mos in het gazon te voorkomen is het belangrijk dat bij de aanleg de bodem geoptimaliseerd wordt en rijk aan organische stof is. Dit doen wij door (blad)compost te mengen met de grond waar het gazon op komt. Hierdoor wordt de hoeveelheid organische stof in de bodem omhooggebracht waardoor de kans van dichtslaan van de grond bijna nihil wordt. Door het gazon op een minimale hoogte van 4 cm te maaien krijgt mos ook minder kans.

Onkruid

Ongewenste planten in tuin of gazon vindt niemand leuk. Maar welke plant ongewenst is, is voor ieder persoon anders. De een vindt een paar klavers en madeliefjes in het gazon niet erg, en de ander wil in zijn/haar gazon echt alleen maar gras hebben staan. Aan beide situaties zitten voor- en nadelen.

Enkel gras in je gazon geeft een strak groen beeld, maar maakt het gazon ook vatbaarder voor insectenplagen en schimmelinfecties omdat de diversiteit laag is. Met andere planten dan alleen gras, is een gazon wellicht minder strak groen, maar het heeft wel een grotere diversiteit waardoor de kans op insectenplagen en schimmelinfecties kleiner wordt. Bijen, vlinders en andere nuttige insecten kunnen een divers gazon dan ook goed waarderen.

Ga voor jezelf na welke planten je leuk vindt om in je gazon te hebben en pluk al het andere weg.

Schimmelinfecties

Schimmelinfecties in een gazon zijn vaak te herkennen aan grijzige vlekken in het gazon met dor gras. Er bestaan verschillende schimmels die een gazon kunnen aantasten en vrijwel allemaal zijn ze te wijten aan een lage weerstand van het gazon. Een gazon kan een lage weerstand krijgen als het onvoldoende voedingsstoffen tot zijn beschikking heeft, te vaak en te kort wordt gemaaid wordt of wanneer de bodem langere tijd erg nat is geweest. Alledrie deze oorzaken van een lage weerstand zijn makkelijk op te lossen. Meer of extra bemesten, minder vaak en hoger maaien of een dreinagebuis ingraven onder het gazon zodat overtollig water weg kan.

Insectenlarven

Op losse grondtypen kunnen insectenlarven onder het gazon vertoeven. Zij doen zich tegoed aan de wortels van de grassen en kunnen op deze manier grote kale vlekken in het gazon knagen. Bij een geringe insectenplaag kunnen parasitaire aaltjes ingezet worden om de plaag te bestrijden. Ook kan je met struiken meer vogels uitnodigen in de tuin om naar eten te zoeken. Als de plaag te groot en/of terugkerend is, luidt ons advies om het gazon te verwijderen en eventueel opnieuw in te zaaien.

Opnieuw is voorkomen de beste remedie. Een insectenplaag voorkomen kan je doen door het gras hoger te laten, waardoor de plaaginsecten niet meer bij de grond kunnen komen om eitjes te leggen. Ook een verhoging van de plantendiversiteit in het gazon zorgt ervoor dat plaaginsecten minder snel in jouw gazon eitjes zullen leggen omdat het aanbod eetbare plantenwortels kleiner is.