Bladafval en composteren

Bladafval

Iedere herfst is het weer zover. De bomen en struiken verliezen hun blad en de tuin ligt er vol mee. Blad op de paden, op het gazon, in de borders, zelfs in de dakgoot. Veel mensen zijn geneigd om al het blad uit de tuin weg te harken en in de groenbak te gooien. De hoveniers van Oostpijl vinden dat best jammer. Want al dat afgevallen blad heeft heel veel functies in de tuin. Het beschermt de tuinplanten tegen strenge vorst in de winter, het uitdrogen van de bodem in de zomer en helpt onkruiden tegen te gaan. Het bodemleven verteert het blad en zet het om in voedingsstoffen voor de planten in jouw tuin en zorgt ook nog eens voor een verhoging van organische stof in de bodem.

Het blad hoeft niet overal in de tuin te blijven liggen natuurlijk. Voor de paden, de dakgoot en het gazon is het zelfs wenselijk dat deze bladvrij zijn. Zo hoef je niet uit te glijden als je over de paden van je tuin loopt, kan het regenwater makkelijker van het dak wegstromen en voorkom je dat je kale plekken in het gazon krijgt. Het geldt dus vooral voor de border dat blad mag blijven liggen.

Als je het niet zo mooi vindt om de hele winter naar een bebladerde border te kijken, dan kun je het bladafval eerst laten composteren in een hoekje van de tuin. Als het blad gecomposteerd is, verspreid je het door de borders om dezelfde voordelen te benutten en een net beeld van de tuin te behouden.

Composteren

Composteren is een goede manier om tuin- en vers keukenafval te recyclen. De compost die in dit proces ontstaat, kan door de tuin heen verspreid worden. Tuinplanten krijgen er voedingsstoffen van en de bodem wordt verrijkt met humus zodat voedingsstoffen en water langer in de bodem vastgehouden worden. Het bodemleven terplekke verwerkt de compost verder tot voedingsstoffen voor de planten. Wanneer er weer groenafval voor handen is, kan het composteringsproces opnieuw gestart worden. Je creërt op deze manier een meststoffenkringloop in eigen tuin en hoeft nauwelijks zelf bij te mesten.

Een vergeten, verstopt hoekje in de tuin is mooie plek om een composthoop of compostbak neer te zetten. Bladeren, grasmaaisel, snoeiafval, groente- en fruitafval mogen er allemaal opgegooid worden. Voor takken en houtige plantenstengels raden we aan om deze zo klein mogelijk te knippen of te hakselen zodat ze sneller kunnen composteren. Wormen, schimmels en bacteriën gaan dan aan het werk om het afval om te zetten tot compost. Dit proces kan 6 tot 12 maanden duren. Door de composthoop regelmatig om te werken, mengen de verschillen soorten afval en kan de compost gelijkmatig composteren. De compost is rijp als het een zwarte kleur heeft, naar bosgrond ruikt en er bijna niet meer zichtbaar is wat er in de compost is gegaan.